Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 1)

  • 10119 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hương Lê

1 năm trước

Ánh Dương

N

1 năm trước

Ngô Ngọc Thảo Chi

Bình luận


Bình luận

tấn bảo
13:28 - 11/05/2021

de sai

Bi
15:43 - 27/02/2022

me too