Đề kiểm tra Cuối kì 1 Toán 11 Cánh Diều có đáp án - Đề 01

  • 56 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Cho \(\sin x = \frac{2}{3}\). Giá trị của biểu thức \(P = \sin 2x.\cos x\) bằng

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Tập xác định của hàm số \[y = \tan \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right)\]

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận