[Năm 2022] Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc gia có lời giải (Đề 1)

  • 6400 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Kim loại không tan được trong lượng dung dịch H2SO4 loãng là

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp giải:

Dựa vào dãy điện hóa của kim loại.

Giải chi tiết:

Kim loại Cu không tan trong dung dịch H2SO4 loãng.


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam Al bằng lượng dư khí O2, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp giải:

PTHH: 4Al + 3O2 t° 2Al2O3

Theo PTHH nAl2O3 m.

Giải chi tiết:

PTHH: 4Al + 3O2 t° 2Al2O3

Theo PTHH nAl2O3 = nAl/2 = 0,02 (mol)

Vậy m = mAl2O3 = 2,04 g.


Câu 4:

Thí nghiệm nào dưới đây không xảy ra phản ứng?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp giải:

Dựa vào dãy điện hóa của kim loại.


Câu 5:

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp giải:

Mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), cần sử dụng dung dịch có thể trung hòa amin mà không gây hại.

Giải chi tiết:

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với giấm (CH3COOH).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận