Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Hai đường thẳng song song có đáp án

  • 2450 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

Xem đáp án

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Chọn A


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:

Xem đáp án

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Chọn C


Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ta có:

Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận