Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Hai đường thẳng vuông góc có đáp án

  • 1762 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì trong các góc tạo thành có:

Xem đáp án

Đáp án A

Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau trong đó có một góc tạo thành bằng 90 độ


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Từ một điểm O nằm ngoài đường thẳng a ta:

Xem đáp án

Đáp án C

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước.

Vậy từ một điểm O nằm ngoài đường thẳng a ta kẻ được duy nhất 1 đường thẳng vuông góc với đường thẳng a


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Cho đoạn thẳng AB = 6cm, đường thẳng xy là đường trung trực của AB, xy cắt AB tại O. Tính độ dài đoạn thẳng OB

Xem đáp án

xy là đường trung trực của AB, xy cắt AB tại O

 O là trung điểm của AB

Mà AB=6cmOB=3cm


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì có bao nhiêu góc vuông được tạo thành?

Xem đáp án

Đáp án D

AB vuông góc với CD tại O AOD^=90°

AOD^ kề bù AOC^AOC^=90°

Có AOD^ đối đỉnh BOC^BOC^=90°

AOC^ đối đỉnh BOD^BOD^=90°

Vậy có 4 góc vuông


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi:

Xem đáp án

Đáp án C

xy là đường trung trực của AB khi xy vuông góc với AB tại trung điểm của AB


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận