Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 624 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Nếu a, b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b là đáp án đúng

Chọn C


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Hai đường thẳng cắt nhau tạo nên bốn góc (khác góc bẹt) gì:

Xem đáp án

Hai đường thẳng cắt nhau như hình vẽ tạo nên bốn góc: Đôi một không kề nhau đối đỉnh

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 tuần trước

Lê Minh Anh Đức

Bình luận


Bình luận