Trắc nghiệm Tam giác cân có đáp án (Nhận biết)

  • 2532 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn câu sai 

Xem đáp án

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 

Nên A, B đúng.

Tam giác đều cũng là tam giác cân nhưng tam giác cân chưa chắc là tam giác đều vì nó chỉ có hai cạnh bên bằng nhau.

Vậy sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn câu đúng 

Xem đáp án

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Trong tam giác đều, ba góc bằng nhau và cùng bằng 60° (A đúng; D sai).

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau (B sai).

Tam giác vuông cân là tam giác cân có góc ở đỉnh bằng  nên tam giác vuông cân không phải tam giác đều (C sai).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hai góc nhọn của tam giác vuông bằng nhau và bằng

Xem đáp án

Mỗi góc nhọn của tam giác vuông bằng nhau và bằng 45°

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Cho tam giác ABC cân tại B. Chọn kết luận đúng nhất

Xem đáp án

Tam giác ABC cân tại B nghĩa là AB = BC. Do đó A, D là sai

A^=C^ (hai góc ở đáy). Do đó C đúng

Còn thiếu điều kiện để tam giác ABC đều.

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Cho tam giác ABC có A^=90o;AB=AC. Khi đó:

Xem đáp án

Xét tam giác ABC  có A^=90o;AB=AC nên ΔABC là tam giác vuông cân

Tam giác vuông cân là tam giác vừa vuông vừa cân nên cả A,B,C đều đúng

Đáp án cần chọn là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận