Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3 (có đáp án): Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

  • 2502 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án


Câu 2:

Cho hình vẽ sau. Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án


Câu 3:

Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau

Xem đáp án


Câu 4:

Chọn một cặp góc trong cùng phía trong hình vẽ sau

Xem đáp án


Câu 5:

Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận