Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 3 Hình học có đáp án (Thông hiểu)

  • 1223 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Cho tam giác ABC có: B^=80;C^=30, khi đó tam giác:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Cho tam giác ABC có AB = 15cm; BC = 8cm. Tính độ dài cạnh AC biết độ dài này (theo đơn vị cm) là một số nguyên tố lớn hơn bình phương của 4

Xem đáp án

Đáp án D

Theo bất đẳng thức tam giác ABC có: AB = BC < AC < AB + BC

15 - 8 < AC < 15 + 8 hay 7 < AC < 23

Theo đề bài ta có: AC là số nguyên tố và AC>42=16

AC = 17cm hoặc AC = 19cm

+) Nếu AC = 17cm thì 15 + 8 > 17 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

+) Nếu AC = 19cm thì 15 + 8 > 19 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

Vậy độ dài cạnh AC có thể là 17 cm và 19 cm


Câu 5:

Cho tam giác MON, trung tuyến MI, biết MI=12ON và ION. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận