Bài tập: Định lý Pytago có đáp án

  • 4088 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại B. Khi đó

Xem đáp án

Ta có tam giác ABC vuông tại B, theo định lí Py – ta – go ta có: AB2+BC2=AC2

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 26cm và có độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 5 và 12. Tính độ dài các cạnh góc vuông?

Xem đáp án

Gọi độ dài các cạnh góc vuông lần lượt là x;yx,y>0

Theo định lí Py – ta – go ta có: x2+y2=262x2+y2=676

Theo bài ra ta có: x5=y12x225=y2144=x2+y225+144=676169=4

Khi đó ta có: x2=25.4=100y2=144.4=576x=10cmy=24cm

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho hình vẽ. Tính x

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

lê hoàng
20:23 - 20/04/2022

0 sao nó lag sao í