Bài tập: Hai đường thẳng vuông góc có đáp án

  • 2777 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn hai đường thẳng aa' và bb' vuông góc với nhau tại O. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hai đường thẳng aa' và bb' vuông góc với nhau tại nên:

+ ∠aOb = 90° nên B đúng.

+ aa' và bb' vuông góc với nhau nên aa' và bb' cắt nhau nên C sai.

+ ∠a'Ob = ∠ a'Ob' = 90° ⇒ aa' là đường phân giác của góc bẹt bOb' nên D đúng.

+ ∠b'Oa' = 90° nên A đúng.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Đường trung trực của một đoạn thẳng là:

Xem đáp án

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho ∠AOB = 120°. Tia OC nằm giữa hai tia OA, OB sao cho ∠BOC = 30°. Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì OC nằm giữa hai tia OA, OB nên

Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Cho ∠AOB = 30°. Vẽ tia OC là tia đối của tia OA. Tính ∠COD biết OD vuông góc OB, các tia OD và OA thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ OB

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì OD vuông góc OB nên ∠DOB = 90°

Vì OA và OC là hai tia đối nhau và tia OB nằm giữa OA và OD nên ta có:

Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

3 năm trước

lê gia hân

bình thường (ok)

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thu Huyền
17:43 - 17/12/2022

Hay