Bài tập: Tam giác cân có đáp án

  • 1210 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau

Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60o

Tam giác đều cũng là tam giác cân nhưng tam giác cân chưa chắc là tam giác đều

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng

Xem đáp án

Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng 45o

Đáp án B


Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại A. Chọn phát biểu sai

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

10 tháng trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

Bình luận


Bình luận