Bài tập: Tam giác cân có đáp án

  • 3847 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau

Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60o

Tam giác đều cũng là tam giác cân nhưng tam giác cân chưa chắc là tam giác đều

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng

Xem đáp án

Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng 45o

Đáp án B


Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại A. Chọn phát biểu sai

Xem đáp án


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

Bình luận


Bình luận

Hoang Kim
16:26 - 03/02/2022

tui có con này nè

Ảnh đính kèm