Bài tập: Tính chất ba đường phân giác của tam giác có đáp án

  • 3046 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có A^=900, các tia phân giác của B^ và C^ cắt nhau tại I. Gọi D, E là chân các đường vuông góc hạ từ I đến các cạnh AB và AC. Khi đó ta có:

Xem đáp án

Xét tam giác ABC có các tia phân giác của B^ và C^ cắt nhau tại I nên I là giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác ABC, suy ra AI là đường phân giác của góc A^ và I cách đều ba cạnh của tam giác ABC (tính chất 3 đường phân giác của tam giác). Vậy ta loại đáp án A,B và C

Vì I là giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác ABC nên => DI = IE(tính chất 3 đường phân giác của tam giác)

Chọn đáp án D


Câu 2:

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm của tam giác, I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác. Khi đó ta có

Xem đáp án

I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác nên I cách đều ba cạnh của tam giác ABC. Loại đáp án A

Ta có: tam giác ABC cân tại A, I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác nên AI vừa là đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác của BAC^. Mà G là trọng tâm của tam giác ABC nên A, I, G  thẳng hàng. Chọn B

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận