Bài tập toán 6 : Luyện tập phân số và liên quan

  • 2693 lượt xem

  • 154 câu hỏi0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Thuyha
23:08 - 18/02/2023

-1

Nguyen Thuyha
23:10 - 18/02/2023

Câu 1: Phần A đáp án là -1
Phần B đáp án là 1/5

Huệ Kim
21:46 - 03/03/2023

cau 3 a -37/7

Huệ Kim
21:48 - 03/03/2023

CAU6 B=1/3

Huệ Kim
22:02 - 03/03/2023

cau1 a, -1 b,1/5

Huệ Kim
22:03 - 03/03/2023

ca2 a, -37/7 b,-8/35