Bài tập Trắc nghiệm Chương 3 Hình học 7 có đáp án

  • 2687 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điểm E nằm trên tia phân giác góc  A của tam giác  ABC ta có

Xem đáp án

Đáp án B

Điểm E nằm trên tia phân giác góc A của tam giác ABC thì điểm E cách đều hai cạnh AB, AC

 


Câu 2:

Cho tam giác ABC có hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I . Khi đó

Xem đáp án

Đáp án D

Hai đường phân giác CD và BE  cắt nhau tại I mà ba đường phân giác của tam giác cùng đi qua một điểm nên AI là phân giác góc A


Câu 3:

Em hãy chọn câu đúng nhất

Xem đáp án

Đáp án B

+ Trọng tâm là giao điểm của ba đường trung tuyến nên đáp án A sai. Loại đáp án A

+ Giao điểm ba đường phân giác của tam giác cách đều ba cạnh của tam giác là đúng.

+ Trong một tam giác, đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh đồng thời là đường phân giác ứng với cạnh đáy là sai vì tính chất này không phải đúng với mọi tam giác, nó chỉ đứng khi tam giác này cân và ta xét đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh cân.

+ Giao điểm ba đường phân giác của tam giác là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là sai vì giao điểm ba đường phân giác của tam giác là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Wangg Xoănn
22:11 - 03/03/2021

thiếu chữ