Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 20 có đáp án

  • 1194 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Kết quả môn nhảy cao (tính theo cm) của học sinh lớp 7A được giáo viên thể dục ghi lại như sau:

95

95

100

105

105

110

100

100

105

95

105

110

115

100

105

100

95

105

90

90

120

100

90

100

100

100

100

105

115

100

Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

Xem đáp án

Giá trị x 

90

95

100

105

110

115

120

 

Tần số n 

3

4

11

7

2

2

1

N=30 

- Các giá trị của dấu hiệu là 30 nhưng chỉ có 7 giá trị khác nhau.

- Nhảy thấp nhất là 90cm, cao nhất là 120cm và tập trung nhiều ở 100cm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận