Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 9 có đáp án

  • 528 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết các số sau dưới dạng bình phương của một số. Có mấy cách viết?
64

Xem đáp án

Sử dụng định nghĩa căn bậc hai và tính chất a2=a2 với a.

Có 4 cách viết:   64=62=62=642=642


Câu 2:

Viết các số sau dưới dạng bình phương của một số. Có mấy cách viết?

0,09

Xem đáp án

Sử dụng định nghĩa căn bậc hai và tính chất a2=a2với a2=a2.

Có 4 cách viết:     0,09=0,32=0,32=0,092=0,092

Câu 3:

Viết các số sau dưới dạng bình phương của một số. Có mấy cách viết?

13

Xem đáp án

Sử dụng định nghĩa căn bậc hai và tính chất a2=a2 với a2=a2.

Có 2 cách viết:  13=132=132


Câu 4:

Viết các số sau dưới dạng bình phương của một số. Có mấy cách viết?

 (với x>0)

Xem đáp án

Sử dụng định nghĩa căn bậc hai và tính chất a2=a2với a2=a2.

Có 2 cách viết:      x=x2=x2


Câu 5:

Viết các số sau dưới dạng bình phương của một số. Có mấy cách viết?

14

Xem đáp án

Sử dụng định nghĩa căn bậc hai và tính chất a2=a2 với a2=a2.

Có 4 cách viết:  14=±122=±142


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận