Trắc nghiệm Biểu đồ có đáp án (Vận dụng)

  • 684 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Điểm kiểm tra môn Toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau :

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

0

0

2

4

7

15

10

6

4

N=48

 Dấu hiệu quan tâm là gì ?

Xem đáp án

Dấu hiệu là điểm kiểm tra môn toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D

Đáp án cần chọn là đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận