Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4 (có đáp án): Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song

  • 2913 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ

Biết CFE^=55o, E1^=125o. Khi đó:

Xem đáp án

Ta có: E^1+BEF^=180° (hai góc k bù)

Suy ra BEF^=180°-E^1=180°-125°=55°

Do đó: BEF^=CFE^ (=55°)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong 

Nên CD // AB 

Lại có: AEF^=E^1=125° (hai góc đi đnh)

Vậy cả A và B đều đúng. 


Câu 2:

Cho hình vẽ

Biết CFE^=60o; E1^=120o

Xem đáp án

Ta có: BEF^+E^1=180°(k bù)

Suy ra BEF^=180°-E^1=180°-120°=60°

Khi đó BEF^=CFE^(=60°)

mà hai góc này ở vị trí so le trong 

Do đó AB // CD

Vậy cả A và B đều đúng.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Biết ab, A1^-C1^=40o. Tính A2^, C2^

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận