Danh sách câu hỏi

Có 3052 câu hỏi trên 62 trang
Dựa vào đoạn trích dưới đây (được viết vào năm 1517 bởi một linh mục người Tây Ban Nha ở Mê-hi-cô (Mexico). “Vì những người da đỏ nhận ra rằng người Tây Ban Nha đã không tấn công họ... nên họ đi lại phía người Tây Ban Nha với khuôn mặt nhân hậu và không mang theo vũ khí... Họ ra dấu hỏi thuyền trưởng: “Các ông muốn gì?”. Thuyền trưởng trả lời: “Nước để uống. Người da đỏ chỉ cho thuyền trưởng một giếng nước tốt có vách đá, nơi người (Tây Ban Nha) lấy tất cả lượng nước cần thiết cho các con tàu. ...Vào cuối ngày hôm đó, tất cả người da đỏ vội vã rời khỏi thị trấn của họ. Họ mang theo cả vũ khí như cung tên, khiên và thương... Họ nói [với người Tây Ban Nha] rằng: “Các ông trở về tàu đi” Người Tây Ban Nha đã làm theo yêu cầu đó của họ...” Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. Điều nào sau đây là giải thích hợp lí nhất về lí do tại sao người da đỏ thay đổi thái độ của họ đối với người Tây Ban Nha? A. Người da đỏ cho rằng người Tây Ban Nha đã ở lại quá lâu. B. Người da đỏ chỉ giả vờ tốt bụng. C. Nước khan hiếm và người Tây Ban Nha đã lấy hết nước. D. Người da đỏ nhận ra rằng người Tây Ban Nha đang tìm cách lấy vàng của họ. Giải thích sự lựa chọn của em
Dựa vào hai tư liệu dưới đây và trả lời các câu hỏi: Kế sách “vây thành, diệt viện”: Bàn về kế sách đánh giặc, Lê Lợi nói: “Đánh thành là hạ sách. Ta đánh thành hàng năm hàng tháng không ha được, khi ấy quân ta sức mỏi chínhất, nếu viện binh của giặc lại đến thì trước mặt, sau lưng đều bị tấn công, đó là con đường nguy hiểm. Chi bằng nuôi sức quân, mài giũa tinh thần sắc bén, để đợi viện binh của giặc. Viện binh giặc bị phá thì thành giặc nhất định phải hàng. Như thế là nhất cử lưỡng tiện, là mưu chước vẹn toàn”. (Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Sđd, trang 275) Chiến lược"tâm công”: ...Nguyễn Trãi nhân danh nghĩa quân Lam Sơn, nhân danh Lê Lợi viết thư dụ hàng gửi cho các tướng chỉ huy quân Minh như Trần Trí, Sơn Thọ, Phương Chính, Lý An, Thái Phúc, Đả Trung, Vương Thông và các ngụy quan cao cấp như Trần Phong, Lương Nhữ Hốt,... Qua các thư từ đó, Nguyễn Trãi đã tiến hành một cuộc đấu tranh tâm lí với kẻ thù một cách có hệ thống, bền bỉ và hiệu quả. Rất nhiều thành luỹ của quân Minh bị thu phục bởi chính sách dụ hàng. Đầu Đinh Mùi (1427), quân tướng nhà Minh trong các thành Tân Bình, Thuận Hoá, Nghệ An, Diễn Châu, Điêu Diêu đã lần lượt nộp thành đầu hàng. Sau đó, các thành Thị Cầu, Tam Giang cũng chịu ra hàng. (Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam tập 3, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, trang 237) Em hiểu như thế nào về kế sách “vây thành, diệt viên”?