Bài tập: Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án

  • 5361 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số -2. Hãy biểu diễn theo y theo x.

Xem đáp án

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số -2 nên y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -1/2

Suy ra y = -(1/2)x

Chọn đáp án D


Câu 2:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số k. Khi x = 12 thì y = -3. Hệ số tỉ lệ là:

Xem đáp án

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số k nên x = ky

Ta có 12 = k.(-3) ⇒ k = -4

Hay x = (-4)y

Chọn đáp án B


Câu 3:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số k. Khi x = 12 thì y = -3. Công thức biểu diễn y theo x là:

Xem đáp án

Từ câu trước ta có: x = (-4)y ⇒ y = (-1/4)x

Chọn đáp án B


Câu 4:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là – 3 .Cho giá trị bảng sau khi đó

 

Xem đáp án

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số -3 nên x = -3y

Trắc nghiệm: Đại lượng tỉ tệ thuận - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Quỳnh

8

2 năm trước

8. Lê Thiên Định - 7/8

H

2 năm trước

Hồng Thương Tạ

Bình luận


Bình luận

le ngoc hong
22:29 - 02/06/2021

đề bài cho là 10 xe thế là đáp an ghi là 12 xe

Nguyễn Thương
20:55 - 26/12/2021

tức á

32.Nguyễn Duy Thành
14:14 - 15/12/2021

5 sao

Gia An
19:51 - 06/01/2022

3 sao