Bài tập: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác có đáp án

  • 3254 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho ABCAC>BC>AB. Trong các khẳng định sau, câu nào đúng:

Xem đáp án

AC>BC>AB nên theo quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác ta có: C^<A^<B^

Đáp án C


Câu 3:

Ba cạnh của tam giác có độ dài là 6cm, 7cm, 8cm. Góc lớn nhất là góc:

Xem đáp án

Vì trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn mà cạnh 8cm là cạnh lớn nhất trong tam giác nên góc lớn nhất là góc đối diện với cạnh có độ dài 8cm

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận