Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 6393 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Điền dấu “Đ, S” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp.

1. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn (…)

2. Tam giác có cân có 1 góc bằng 600 là tam giác đều (…)

3. Ba đoạn thẳng 5cm, 3cm, 9cm có thể là 3 cạnh của tam giác (…)

4. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau (…)

5. Trong tam giác ABC thì |BC - AB| < AC < BC + AC (…)

6. Trong tam giác ABC cân tại B, AC= 5cm, AB= 3cm thì chu vi tam giác là 13cm (…)

Xem đáp án

1. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn (Đ)

2. Tam giác có cân có 1 góc bằng 600 là tam giác đều (Đ)

3. Ba đoạn thẳng 5cm, 3cm, 9cm có thể là 3 cạnh của tam giác (S)

4. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau (S)

5. Trong tam giác ABC thì |BC - AB| < AC < BC + AC (Đ)

6. Trong tam giác ABC cân tại B, AC= 5cm, AB= 3cm thì chu vi tam giác là 13cm (S)


Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) = ax, biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 1).

a) Hãy xác định hệ số a.

b) Tính f(-2); f(4); f(0).

Xem đáp án

a) Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A(2; 1) nên ta có: 1 = 2.a Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) . Vậy Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) thì đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;1).

b) Với Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) thì Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)


Câu 4:

Thời gian làm một bài tập Toán của một số học sinh lớp 7 (tính bằng phút) được thống kê bởi bảng sau:

5
5
6
6
8
5
7
8
5
4
8
5
5
9
4
6
7
10

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng?

c) Tìm Mốt của dấu hiệu?

Xem đáp án

a) Dấu hiệu: Thời gian làm một bài tập Toán của mỗi học sinh lớp 7 (tính theo phút)

Số các giá trị là: 18

b) Lập bảng tần số.

Giá trị45678910 
Tần số2632311N = 18

Số trung bình cộng: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

c) Mốt của dấu hiệu là 5.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

71%

29%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

1 năm trước

101tranxuanmuoi@gmail.com Tran

K

1 năm trước

Khoa Phan

tôi thấy nó khá là thú vị và mới mẻ. ^^
T

11 tháng trước

Trần Kim Uyên

10 tháng trước

nguyễn tuấn kiệt

tuyệt vời

10 tháng trước

ANH TUÂN 7A PHAN

hay quá nhớ flow @phananhtuanbl nhá
t

10 tháng trước

trà nguyễn

Q

10 tháng trước

QUY DOAN

Bình luận


Bình luận

101tranxuanmuoi@gmail.com Tran
15:35 - 25/03/2021

ko có chỗ điền đáp án

Nguyễn Thị Út Danh
17:53 - 19/01/2022

đúng r

ANH TUÂN 7A PHAN
19:31 - 27/03/2022

:3 bấm vô xem đáp án là có

Nguyễn Thảo Như
08:34 - 01/04/2022

hay

Tr Thu Hoa
20:14 - 04/05/2022

Sao ko điền đc đúng hay sai vêy tròi

THCS Yên Hòa - Lớp 7A12 Lê Mai Hiền Anh
13:02 - 08/05/2022

nè sao ko điền đc đáp án