Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 1 (có đáp án): Số hữu tỉ và số thực

  • 2786 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho |x| = 4 thì

Xem đáp án


Câu 4:

49

Xem đáp án


Câu 5:

Làm tròn số 448,578 đến chữ số thập phân thứ nhất

Xem đáp án

Ta thấy chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 7 > 5 nên số 448,578 được tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là 448,6

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

#

1 năm trước

#conghuy ➐/➊ ッ

C

1 năm trước

Chúc Lê

Bình luận


Bình luận

Yến Khanh
14:46 - 10/01/2022

Câu 6 : Không có đáp án đúng