1150 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh lý học có đáp án - Phần 1

  • 8937 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giun đũa ký sinh ở: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Giun đũa gây triệu chứng: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Triệu chứng nào dưới đây là biểu hiện của giun đũa? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Điều trị giun đũa bằng Mebendazol (Vermox) với liều như sau: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Điều trị giun đũa bằng Piperazin với liều như sau: 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận