250 câu trắc nghiệm Tín dụng có đáp án - Phần 1

  • 8770 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, các tổ chức nào sau đây được thực hiện cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn:

Xem đáp án
D là đáp án đúng

Câu 2:

Hộ kinh doanh cần thoả mãn điều kiện nào sau đây:

Xem đáp án
D là đáp án đúng

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

11 tháng trước

Tống Văn Mẫn

Bình luận


Bình luận