Bài tập: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu có đáp án

  • 2000 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Trong các phát biểu, ý A, B, D đều đúng

Ý C sai vì: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào lớn hơn có hình chiếu lớn hơn.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm H. Khi đó:

Xem đáp án

Vì BH là đường vuông góc và AH là đường xiên nên AH > BH

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Trong tam giác ABC có chiều cao AH:

Xem đáp án

Trong tam giác có AH là đường vuông góc và BH, CH lần lượt là hai hình chiếu của hai đường xiên AB và AC

Khi đó theo quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu ta có


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận