Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 27 có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm bậc của các đa thức sau:

A=6x45x2+4x3x4+2x3

Xem đáp án

A=6x45x2+4x3x4+2x3=3x45x2+4x+2x3 

Bậc của đa thức là 4


Câu 2:

Tìm bậc của các đa thức sau:

B=5x3y2+4x2y2x3+8x2y2+5x3y2

Xem đáp án

B=5x3y2+4x2y2x3+8x2y2+5x3y2=12x2y2x3 

Bậc của đa thức là 4


Câu 3:

Tìm bậc của các đa thức sau:

C=12x4y4+6x6+12x4y45x4y3x4y4

Xem đáp án

C=12x4y4+6x6+12x4y45x4y3x4y4=6x65x4y3 

Bậc của đa thức là 7


Câu 4:

Tìm bậc của các đa thức sau:

D=3x2y14xy+13x2y+12xy14xy

Xem đáp án

D=3x2y14xy+13x2y+12xy14xy=1 

Bậc của đa thức là 0


Câu 5:

Cho các đa thức

A=5x3y4xy26x2y2

Xem đáp án

ABC 

=5x3y4xy26x2y28xy3+xy24x2y2x3+4x3y6xy34xy2+5x2y2
=5x3y4xy26x2y2+8xy3xy2+4x2y2x34x3y+6xy3+4xy25x2y2
=x3yxy27x2y2+14xy3x3

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận