Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 5 có đáp án

  • 1090 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính

0,420,43.3

Xem đáp án

0,420,43.3=41024103.3=4258125.3=4125


Câu 2:

Tính 

13431342+1,0310

Xem đáp án

13431342+1,0310=13421341+1=742741+1=4916.34+1=21164


Câu 3:

Tính

2334.1342+233

Xem đáp án

2334.1342+233=2332334742=4.4916=494


Câu 4:

Tính

0,55:0,531727:1726

Xem đáp án

0,55:0,531727:1726=0,52172=14172=334


Câu 5:

Tính

2,7452,7210

Xem đáp án

2,7452,7210=2,7202,720=0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận