Bài tập chuyên đề Toán 7 Dạng 5: Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án

  • 1178 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 4:

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong 2 bảng sau:

Bảng I

x

1

2

3

4

6

y

2

3

5

6

10

Bảng  II

x

-2

-3

-4

-6

1

y

6

9

12

18

-3

Trong bảng nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau?

Xem đáp án

P Tìm cách giải:

Ta tìm tất cả tỷ số giữa hai giá trị tương ứng đã cho của y nếu chúng luôn không đổi thì y tỷ lệ thuận với x. Còn nếu xét hai tỷ số giữa hai cặp giá trị tương ứng nào đó của hai đại lượng mà khác nhau ta kết luận luôn hai đại lượng không tỉ lệ thuận với nhau.

Trong bảng I ta có 2132; nên y và x không tỉ lệ thuận với nhau.

 

Câu 5:

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong 2 bảng sau:

Bảng I

x

1

2

3

4

6

y

2

3

5

6

10

Bảng  II

x

-2

-3

-4

-6

1

y

6

9

12

18

-3

Trong trường hợp hai đại lượng tỉ lệ thuận, hãy tìm x biết y=18; tìm y biết x=15.

Xem đáp án

P Tìm cách giải:

Ta tìm hệ số tỷ lệ k, tìm công thức y=kx rồi tính ra số cần tìm.

Trong bảng II ta có 62=93=124=186=31=3 nên y và x tỉ lệ thuận với nhau. Suy ra k=3 y=3x.

+ Với y=18 thì 18=3xx=18:3=6

+ Với x=15 thì y=3.15y=45.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận