Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 13 có đáp án

  • 1047 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Với cùng một số tiền để mua 225m vải loại 1 có thể mua được bao nhiêu m vải loại 2; biết rằng giá tiền vải loại 2 chỉ bằng 75% giá tiền vải loại 1

Xem đáp án

Với số tiền không đổi thì số m vải mua được và giá vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi số m vải loại 2 mua được là x, theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có

225x=75100x=225.10075=300

Số mét vải loại 2 mua được là 300m.


Câu 2:

Cho 3 đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và x biết:

x và y tỉ lệ nghịch; y và z tỉ lệ nghịch

Xem đáp án

x và y tỉ lệ nghịch xy=a  a0  

y và z tỉ lệ nghịch yz=by=bz  b0 

Thay y=bz ta có x.bz=ax=abz

Vậy x và z là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số ab


Câu 3:

Cho 3 đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và x biết: x và y tỉ lệ nghịch; y và z tỉ lệ thuận

Xem đáp án

x và y tỉ lệ nghịch xy=a a0

y và z tỉ lệ thuận y=kzk0

Thay y=kz ta có x.kz=axz=ak

Vậy x và z là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ ak


Câu 4:

Các giá trị của 2 đại lượng x, y được cho trong bảng có phải là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch không? Nếu có, hãy tìm hệ số tỉ lệ và biểu diễn y theo x

x

-3

-2

4

9

15

y

30

45

-22,5

10

-6

Xem đáp án

Hai đại lượng x và y cho trong bảng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 3.30=2.45=4.22,5=9.10=15.6=90;  hệ số tỉ lệ a=90 và biểu diễn y theo x là: y=90x


Câu 5:

Cho ΔABC AB = AC. Lấy điểm E trên cạnh AB, F trên cạnh AC sao cho AE=AF.

Chứng minh: BF=CE ΔBEC=ΔCFB.

Xem đáp án

Media VietJack

* Xét hai tam giác ΔBAF ΔCAE có:

BA = CA (gt)

A^ chung

AF = AE (gt)

ΔBAF=ΔCAE(c.g.c)

 BF = CE (1)

Ta có: AE + EB = AB

AF + FC = AC

AB = AC, AE = AF 

EB = FC (2)

* Xét hai tam giác ΔBEC ΔCFB có:

BE = CF theo (2)

EC = FB theo (1)

Cạnh BC chung

ΔBEC=ΔCFB (c.c.c)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận