Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 15 có đáp án

  • 190 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hàm số y=fx được cho bởi công thức y=23x

Tính f3;  f0;  f1516;  f2,7;  f3

Xem đáp án

Ta có: y=fx=23x

f3=23.3=2                      f0=23.0=0        f1516=23.1516=58

f2,7=23.2710=95        f3=23.3=233       


Câu 2:

Hàm số y=fx được cho bởi công thức y=23x.

Tìm các giá trị của x ứng với fx=2;  fx=23

Xem đáp án
fx=223x=2

        x=2:23

       x=3

fx=2323x=23

        x=23:23

        x=1


Câu 3:

Hàm số y=fx được cho bởi công thức y=23x.
Điền các giá trị tương ứng vào bảng sau:

x

3

 

1516

0

2,7

 

y

 

23

 

 

 

3

Xem đáp án

Điền các giá trị tương ứng của hàm số y=hx vào bảng :

x

3

-1

1516

0

2,7

92

y

233

23

58

0

95

3

Câu 4:

Hàm số y=fx được cho bởi công thức y=fx=x33

Tính f5;  f2;  f10;  f3

Xem đáp án

Hàm số  y=fx được cho bởi công thức y=fx=x33

           f5=533=23=1               

         f10=1033=1033=106

         f2=233=53=2         

         f3=333=333=3


Câu 5:

Hàm số y=fx được cho bởi công thức y=fx=x33

Tìm x biết fx=3;  fx=9;  fx=5

Xem đáp án

fx=3x33=3

x3=3+3

x3=0

x3=0

x=3

fx=9x33=9

x3=9+3

x3=12

 x3=±12

TH1: x3=12

x=12+3

x=15

TH2: x3=12

x=12+3

x=9

fx=5x33=5

x3=5+3

x3=2 (vô lí)

 Không tồn tại x sao cho fx=5.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận