Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 21 có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 5:

Bằng tính toán, hãy kiểm tra và kết luận xem các tam giác sau có vuông hay không và vuông tại đâu?

AB=8 , BC=15, AC=17.ΔABC ............................

DE= 41, EF=4 , FD=5.ΔDEF...........................

MN=3, NP= 5, PM=2.ΔMNP ........................

Xem đáp án

AB=8 ,BC=15, AC=17.  ΔABC AB2+BC2=289=AC2.

Vậy tam giác ABC vuông tại B 

DE= 41, EF=4 , FD=5.   ΔDEF EF2+FD2=DE2. 

Vậy tam giác DEF vuông tại F 

MN= 3, NP= 5, PM=2.  ΔMNP  MN2+PM2=7NP2=5. 

Vậy tam giác MNP  không phải là tam giác vuông.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận