Trắc nghiệm Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (Thông hiểu)

  • 1603 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm M. So sánh MB và MC, MB và MA

Xem đáp án

Đáp án C

Vì MB là đường vuông góc và MA,MC là đường xiên nên MA>MB,MC>MB (quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên)


Câu 2:

Cho tam giác ABC có chiều cao AH

Xem đáp án

Đáp án D

Trong tam giác ABC có AH là đường vuông góc và BH;CH là hai hình chiếu

Khi đó:

+ Nếu BH < HC thì AB < AC

+ Nếu AB < AC thì BH < HC

+ Nếu BH = HC thì AB = AC

Nên A,B,C đều đúng


Câu 3:

Trong tam giác ABC có AH vuông góc với BC (HBC). Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án B

Trong tam giác ABC có AH là đường vuông góc và BH;CH là hai hình chiếu

Khi đó:

+ Nếu AB < AC thì BH < HC (A đúng)

+ Nếu AB > AC thì BH > HC (B sai)

+ Nếu AB = AC thì BH = HC (C đúng)

+  Nếu BH > HC thì AB > AC (D đúng)


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có HM là hình chiếu của OM trên đường thẳng d

HN là hình chiếu của ON trên đường thẳng d

Mà HM < HN nên OM < ON


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì MH là đường vuông góc và MA là đường xiên MA > MH (quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên). Đáp án A đúng nên loại A

MBC^ là góc ngoài của ΔMHBMBC^>MHB^=90o

Xét ΔMBC có: MBC^ là góc tù nên suy ra MB>MC (quan hệ giữa đường vuông góc và cạnh trong tam giác

Mà HB và HC lần lượt là hình chiếu của MB và MC trên AC

HB<HC (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu). Đáp án B đúng nên loại đáp án B

AH=HB(gt) mà AH và HB lần lượt là hai hình chiếu của AM và BM

MA=MB (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu). Đáp án C đúng nên loại đáp án C

Ta có: MB=MA(cmt)MC>MB(cmt)MC>MA. Đáp án D sai nên chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận