250 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm có đáp án - Phần 1

  • 7605 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Những người lao động nào sau đây bắt buộc phải đóng BHXH? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Hiện nay, NLĐ tham gia BHXH bắt buộc được hưởng những chế độ nào? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

BHXH tự nguyện gồm những chế độ nào? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

A làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn cho doanh nghiệp X. Hàng tháng, A phải đóng bao nhiêu % BHXH?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận