TÍNH CHẤT VẬT LÝ. SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI

  • 29048 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chất nào sau nặng hơn H2O?

Xem đáp án

Chọn D

glixerol


Câu 2:

Dãy nào sau đây gồm các chất tan vô hạn trong nước?

Xem đáp án

Chọn B

CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH


Câu 3:

Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?           

Xem đáp án

Chọn C

Benzyl axetat


Câu 4:

Este nào sau đây có mùi dứa chín:

Xem đáp án

Chọn B

etyl butirat


Câu 5:

Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:

Xem đáp án

Chọn B

Isoamyl axetat


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận

Quang Bùi Minh
21:32 - 22/07/2020

câu 2 phần 2 tính chất vật lý. So sánh nhiệt độ sôi là đáp án A chứ