POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME (P1)

  • 29128 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là polime

Xem đáp án

Đáp án A

Triolein


Câu 2:

Chất  nào không phải là polime 

Xem đáp án

Đáp án A

Lipit


Câu 3:

Hãy cho biết loại polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Xem đáp án

Đáp án C

amilopectin


Câu 4:

Polime nào sau đây có cấu trúc mạng lưới không gian

Xem đáp án

Đáp án C

Cao su lưu hoá


Câu 5:

Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ

Xem đáp án

Đáp án A

Nilon-6,6


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận