ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON

  • 29044 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

Xem đáp án

Đáp án D

CH3-CH=CH-CH=CH2.


Câu 3:

Kết luận nào sau đây phù hợp với thực nghiệm? Nung một chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O, và khí N2

Xem đáp án

Đáp án D

Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ; có thể có hoặc không có oxi


Câu 4:

Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là

Xem đáp án

Đáp án A

Chuyển hóa các nguyên tố C, H, N,… thành các chất vô cơ dễ nhận biết


Câu 5:

Để xác nhận trong phân tử chất hữu cơ có nguyên tố H ng­ười ta dùng phương pháp nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án B

Đốt cháy rồi cho sản phẩm qua CuSO4 khan


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận