TÍNH AXIT – BAZƠ. SO SÁNH TÍNH AXIT – BAZƠ

  • 29050 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dung dịch của hợp chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quì ẩm?

Xem đáp án

Chọn C

A,B và D làm quỳ chuyển xanh


Câu 2:

Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

Xem đáp án

Chọn A

C6H5NH(anilin): Do _NH2 gắn trực tiếp lên vòng benzen làm giảm mật độ electron tử nguyên tử N mạnh. CH3NH2: có nhóm metyl đẩy electron làm tăng mật độ electron ở N. =>tính bazo mạnh làm đổi màu quỳ tính hóa xanh.

NH3: có khả năng làm cho quỳ tím ẩm chuyên sanh màu xanh.

C6H5OH : không làm đổi màu quỳ tím, do nó có tính axit vì có hiệu ứng cộng hưởng xảy ra trong phân tử.  

Vậy đáp án đúng là A


Câu 3:

Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

Xem đáp án

Chọn B

A và D làm quỳ chuyển đỏ, C làm quỳ chuyển xanh


Câu 5:

Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh ? 

Xem đáp án

Chọn C

3 chất còn lại ko là quỳ đổi màu


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận