TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AMIN, MUỐI AMONI

  • 29049 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Metylamin không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

amin ko tác dụng với dd bazo


Câu 2:

Anilin (C6H5NH2) tạo kết tủa trắng khi cho vào

Xem đáp án

Đáp án C

 Dung dịch nước brom.


Câu 3:

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều phản ứng với

Xem đáp án

Đáp án A

Nước Br2.


Câu 4:

Glyxin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Cu, O2, CO, Ag ko tác dụng với Gly


Câu 5:

Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

cả 2 đều có chức amin nên tác dụng với HCl


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận