TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ ESTE, CHẤT BÉO, CACBOHIĐRAT, AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT (P1)

  • 29041 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn nhận xét đúng:

Xem đáp án

Đáp án C.

Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Este là dẫn xuất của axit cacboxylic khi thay thế nhóm -OH bằng nhóm -OR (R là gốc hiđrocacbon).


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án A.

Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.


Câu 4:

Este X có CTPT HCOOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Để điều chế phenyl fomat ta cho anhidric fomic tác dụng với phenol..


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Đáp án B.

Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận