ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

  • 29129 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Este nào sau đây phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:2

Xem đáp án

Đáp án B

Phenyl axetat


Câu 2:

Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo kết tủa

Xem đáp án

Đáp án D

Vinyl axetilen, glucozơ, metyl fomat, axit fomic


Câu 3:

Đề hiđrat hóa 2-metyl butan-2-ol thu được sản phẩm chính là

Xem đáp án

Đáp án A

2- metylbut-2-en


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận

Duc Anh'r Hoang
08:59 - 16/07/2020

CÂU 6 ĐÁP ÁN SAI SAO Ý Ạ