Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 25 có đáp án

  • 1102 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài xm, chiều rộng y  m. Người ta mở một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng zmx, y>2z. 

Tính diện tích đất làm đường đi theo x,y,z. 

Xem đáp án

Diện tích mảnh vườn ban đầu là: xym2 

Sau khi mở một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng z(m) thì mảnh vườn còn lại có chiều dài là x2zm, chiều rộng là y2z(m) nên mảnh vườn lúc sau có diện tích là: x2zy2z  m2 

Vậy diện tích đất làm đường đi là:

xyx2zy2z=xyxy+2xz+2yz4z2=2zx+y4z2m2

Câu 3:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài xm, chiều rộng y  m. Người ta mở một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng zmx, y>2z.

Tìm chiều dài và chiều rộng miếng đất biết diện tích dành làm đường là 384 m2, chiều rộng đường đi là 2 m và chiều dài hơn chiều rộng 12 m. 

Xem đáp án

Vì diện tích dành làm đường là 384 m2, chiều rộng đường đi là 2 m nên ta có:

2.2.x+y4.22=384x+y=100  (1)

Vì chiều dài hơn chiều rộng 12 m nên ta có: xy=12 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: x=100+12:2=56  (t/m) 

Vậy mảnh vườn ban đầu có chiều dài là 56m, chiều rộng là 44m.


Câu 4:

Tính rồi điền vào bảng sau:

Biểu thức

Giá trị biểu thức tại

x=3 

x=52 

x=0 

x=1,5 

2x25x+3 

 

 

 

 

x2x+3 

 

 

 

 

2x+43x1 

 

 

 

 

Xem đáp án

Biểu thức

Giá trị biểu thức tại

x=3 

x=52 

x=0 

x=1,5 

2x25x+3 

36

3

3

15 

x2x+3 

9

34 

-3 

0,75 

2x+43x1 

20

58,5 

-4 

-5,5 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận