Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 4 có đáp án

  • 1118 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Tìm x biết :

x35=59

Xem đáp án

x35=59x=5245x=5245x=5245


Câu 3:

Tìm x biết :

x+34=12

Xem đáp án

x+34=12x+34=12x+34=12x=54x=14


Câu 4:

Tìm x biết :

518x724=0

Xem đáp án

518x724=0518x=724518x=724518x=724x=4172x=172


Câu 5:

Tìm x biết :

2512x=6

Xem đáp án

2512x=612x=285 mà 12x0x x


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận