290 câu trắc nghiệm môn Luật Du lịch có đáp án - Phần 1

  • 11075 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trình bày khái niệm về du lịch: 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Trình bày khái niệm về hoạt động du lịch: 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Trình bày khái niệm về luật du lịch: 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Những cá nhân tổ chức nào là chủ thể của luật du lịch? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Trình bày các loại hình kinh doanh du lịch: 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thuy Le
11:13 - 02/01/2023

câu 5 đáp án là câu D