420 câu trắc nghiệm Luật hành chính có đáp án - Phần 1

  • 28787 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Người có thẩm quyền lập biên bản Văn bản Hành chính? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không có thẩm quyền xử phạt thì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 tuần trước

HongHan Nguyen

rất bổ ích

Bình luận


Bình luận

Thao123 Huế
10:35 - 06/06/2023

câu 11 người nước ngoài tại sao lại được làm ở cơ quan hành chính