550+ Câu trắc nghiệm Dịch tễ học có đáp án - Phần 1

  • 23625 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đối tượng trong các nghiên cứu Dịch tễ học thường là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Việc chẩn đoán trong các nghiên cứu Dịch tễ học thường là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Tìm nguyên nhân trong các nghiên cứu Dịch tễ học thường là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Việc điều trị trong Dịch tễ học là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Việc đánh giá kết quả trong các nghiên cứu Dịch tễ học thường là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 tháng trước

Triệu Tú Quỳnh 08-10-02

Bình luận


Bình luận

Trinh Lê Thị Phương
22:47 - 22/01/2024

42 d chứ