900 câu trắc nghiệm môn Quản lý thuế có đáp án - Phần 1

  • 16656 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình thức động viên nào của nhà nước được xem là thuế:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về bản chất của thuế:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm cơ bản của thuế:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về thuế và phí:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Chức năng nào là chức năng cơ bản nhất của Thuế:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

May May

T

6 tháng trước

Thúy Nguyễn Mai

Bình luận


Bình luận