1000 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh có đáp án - Phần 2

  • 11645 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Phân loại TNM có nghĩa là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Những cơ thể bị suy giảm miễn dịch đều có khả năng bị ung thư do:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Loại tia sau đây thuộc chùm tia sáng mặt trời thường gây ung thư:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Minh Thảo

H

7 tháng trước

Hương

Bình luận


Bình luận