1000 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh có đáp án - Phần 1

  • 11700 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các tổn thương dưới đây, tổn thương nào gần với u nhất:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong các tổn thương dưới đây, tổn thương nào gần với u ác tính nhất:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Trong các đặc tính dưới đây, đặc tính nào quan trọng nhất để phân biệt giữa u lành và u ác:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Đặc điểm vi thể nào gợi sự ác tính rõ của mô:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

U không có tính chất sau:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Minh Thảo

H

7 tháng trước

Hương

Bình luận


Bình luận